خیلی ها اصلا عکاسی را هنر نمیدانند.
 یدا… ولی زاده

متولد 1345- شیراز
رئیس انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران
شروع فعالیت عکاسی از سال 1368 تا کنون در زمینه های ، عکاسی حرفه ای تبلیغاتی و صنعتی – عکاسی معماری – عکاسی مستند اجتماعی
فارغ التحصیل رشته عکاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1372
مدرس عکاسی تبلیغاتی در دانشگاه هنر
مدرس عکاسی تبلیغاتی در دانشگاه خبر
مدرس عکاسی تبلیغاتی در دانشگاه آزاد اسلامی
تدریس رشته عکاسی تبلیغاتی در دانشگاه از سال1383 و تدریس خصوصی عکاسی تبلیغاتی وصنعتی
عضو هیات مدیره انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی و عضو کمیته فنی انجمن.
– مدیر بخش عکس معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران از سال 75- 1370.
– مدیر بخش سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از سال 78-1370.
نمایشگاه ها :
نمایشگاه انفرادی در نگارخانه نیاوران ( مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ) با عنوان “بازاری که دیگر نیست” سال 1375.
نمایشگاه انفرادی در نگارخانه نیاوران با موضوع خیابان ایران 1378.
نمایشگاه انفرادی در نگارخانه آریا سال 1383.
نمایشگاه انفرادی در گالری لاله سال 1384.
شرکت در بیش از 40 نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی از جمله
.گالری لاله ، فرهنگسرای نیاوران ، گالری آبان
بینالهای عکاسی ، خانه هنرمندان .، نمایشگاه های گروهی در (سوئد و سوئیس ) . وزارت کشور
.مسابقه عکس گفتگو . مسابقه عکس های دریایی
و… نمایشگاه های گروهی انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران
 
 

 

Stills Gallery
Video Gallery