کد : 2592-5070      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۲ سه شنبه ۲۷ فروردين   تعداد بازدید : 1781

كتاب ده وضعيت نورپردازی نامناسب در عكاسی

Shooting in SH*TTY light  & Lighting for digital photography  | سونالیکا وکیلی 

 

سرفصل كتاب ده وضعيت نورپردازی نامناسب در عكاسي و چگونگي برطرف كردن آنها اثر مشترك Lindsay Adler & Erik Valind ميباشد.

 

اما دو قسمت مهم اين كتاب که در بخش مقدمه آمده شامل بررسي جلوگيري از برخورد با موقعيتهاي كم نور و مهار آن اختصاص داده شده است. بسياري از عكاسان با تجربه اي كه در اين امر حاصل كرده اند عمل ميكنند. برخي ديگر روشهاي علمي را ترجيح ميدهند مانند عكاسي در نور مناسب ، در نور مستقيم آفتاب ، در زير نور مهتاب ، نورهاي مختلط ،نور كم و ... كه دراين بخش از كتاب به اين دو موضوع اشاره و دربارۀ آنها به بحث مي نشيند.

 

در كتاب ديگر اثر Syl Arena  به پنج مشخصه از نور در دوربينهاي عكاسي اشاره ميشود. در ابتدا به نورهاي مصنوعي سپس به نورهاي طبیعی مختلف مي پردازد. هر بخش با تمرينهاي مناسب يراي خواننده به پايان ميرسد. به هر حال كتابي پرفايده براي چگونگي كنترل نور در شرايط مختلف ميباشد.اما نکته ای که می ماند اینست که نویسنده ی کتاب به عکاسی سیاه و سفید نپرداخته است و سئوال اينست كه چرا نقاشان بنام مانند ميشل انجلو ، رامبرانت، داوينچي و .. در گذشته از آثار سياه و سفيد استفاده ميكردنند كه امروزه نيز در عرصۀ هنر از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند. آرزو دارم كه روزي آثاري از اين هنرمندان را در نمايشگاهي جمع آوري نمايم.