۱۳۹۶/۱۲/۹
با تشکر از جناب آقای شعبانی بزرگوار.
این عالی ترین آموزش عکاسی بود که تا بحال دیدم.
واقعا اشتیاق یاددادن استاد شعبانی رو بیشتر از اشتیاق خودم که هیچیزی نمی دونم برای یادگیری دیدم.
امیدوارم این نوع آموزشها ادامه داشته باشه .