علي رجبی
فرمان Exposure در تصاویر 32bit
مدرس : علي رجبی
تاریخ : ۱۳۹۱ شنبه ۲ دي
SHARE ON
3448