کارگاه تکنیک‌های نورپردازی و اصلاح پرتره
مدرس: علي رجبی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۳ پنج شنبه ۱ خرداد
کارگاه آموزشی فتوشاپ، خلاقیت، اجرا
مدرس: علي رجبی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱ جمعه ۷ مهر
گزارش تکنیک های مدرن اصلاح پرتره در فتوشاپ CS6
مدرس: علي رجبی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱ جمعه ۲۳ تير
کارگاه آموزشی پدیده ای اعجاب انگیز به نام HDR
مدرس: علي رجبی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰ جمعه ۵ اسفند
گزارش نهایی سرنوشت یک تصویر از آغاز تا پایان
مدرس: علي رجبی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰ جمعه ۴ آذر
گزارش نهایی کارگاه پردازش رنگ و نور در عکاسی
مدرس: علي رجبی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰ جمعه ۱۳ آبان