جوان های ما کم مطالعه می کنند.
افشین شاهرودی

متولد ۱۶/مهر/۱۳۲۹ دامغان

تحصيلات در رشته ارتباط تصويري از دانشگاه هنر، تهران

تدريس در دانشگاه‌ها و مجامع فرهنگي مختلف در بيست و پنج سال گذشته و مدرس دانشكده خبر، مركز

مطالعات رسانه‌ها و آموزشگاه‌هاي خصوصي

تاليف و انتشار ۹ كتاب

عضويت در در گروه‌هاي داوري بسياري از نمايشگاه‌هاي ملي و بين المللي عكاسي در سي سال گذشته

شركت در حدود پنجاه نمايشگاه گروهي عكاسي در كشورهاي مختلف

برگزاري هفت نمايشگاه انفرادي عكاسي در ايران، آلمان و فرانسه

نگارش و تاليف مقالات متعدد در زمينه نقد، بررسي و تحليل عكس و عكاسي در مطبوعات،‌از سال ۱۳۶۰ تاكنون

مدير مسئول و صاحب امتياز فصلنامه عكاسي خلاق كه از سال ۱۳۸۳ تاكنون .

عضو شوراي سياست‌گذاري ده و يازدهمين دو سالانه‌ي عكس ايران

ایمیل رسمی: info@cpmag.ir

 

Stills Gallery
Video Gallery
۱۳۹۵/۱۰/۱۵
عالی