کد : 2580-17145      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۴ آبان   تعداد بازدید : 2678
Photoplus Expo نمایشگاه تجهیزات عکاسی می باشد که امسال سی و دومین سال برگزاری خود را پشت سر می گذارد. این برنامه امسال نیز در شهر نیویورک آمریکا و در مجتمع بزرگ و با شکوه Javits Center برگزار میشود.