کد : 2580-17148      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۴ آبان   تعداد بازدید : 5120
PhotoPlus Expo نمایشگاه تجهیزات عکاسی می باشد که امسال سی و دومین سال برگزاری خود را پشت سر می گذارد.
به نام پروردگار یکتا
 Photoplus Expo نمایشگاه تجهیزات عکاسی می باشد که امسال سی و دومین سال برگزاری خود را پشت سر می گذارد.
این برنامه امسال نیز در شهر نیویورک آمریکا و در مجتمع بزرگ و با شکوه Javits Center برگزار میشود.
شما می توانید با آترین همراه باشید و از گزارشات و اتفاقات و همینطور مصاحبه های علی رجبی در این نمایشگاه مطلع شوید. در ادامه میتوانید گزارش ویدیویی را مشاهده نمایید.
 

Photo Plus Expo 2017 Report- گزارش فتوپلاس اکسپو ۲۰۱۷ | بخش ۶

 

 

Photo Plus Expo 2017 Report- گزارش فتوپلاس اکسپو ۲۰۱۷ | بخش ۷

 

 

Photo Plus Expo 2017 Report- گزارش فتوپلاس اکسپو ۲۰۱۷ | بخش ۸

 

 

Photo Plus Expo 2017 Report- گزارش فتوپلاس اکسپو ۲۰۱۷ | بخش ۹

 

 

Photo Plus Expo 2017 Report- گزارش فتوپلاس اکسپو ۲۰۱۷ | بخش 10