برای دانلود این نرم افزار از لینک زیر استفاده نمایید:

http://labs.adobe.com/downloads/configurator.html

احمد علیزاده
Adobe Configurator 3.1
تاریخ : ۱۳۹۱ شنبه ۱۸ شهريور
SHARE ON
2302
CS6
62
Web
19
Design
164